Smart Services Bridge

Samen naar slimme innovatie

Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-Vlaanderen en Zeeland en ontwikkelt synergieën die het innovatievermogen in de regio stimuleren.


Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld. 

SSB wil ondernemingen helpen innoveren en biedt daartoe een tweeledig begeleidingstraject aan.


  • Enerzijds worden innovatietrajecten opgezet met Howest, HZ University of Applied Sciences en VIVES waarbij ondernemingen ondersteuning krijgen van een hogeschool bij de ontwikkeling of optimalisatie van een product of dienst.
  • Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen bij Dockwize en OC West om de innovaties die werden ontwikkeld efficiënt en succesvol te implementeren en om te kunnen groeien.


De trajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Agrofood, Energie, Life sciences en gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen. Op klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk.


Blikopener van VLAIO (Vlaams Agenschap Ondernemen en Innoveren) draagt dezelfde visie uit als SSB. Via dit project ontsluiten de Vlaamse hogescholen de innovatieve praktijkgerichte kennis die ze verworven hebben en kunnen ze de volgende dienstverlenende activiteiten aanbieden:

  • ondersteuning bij de vraagarticulatie van het probleem

  • een eerstelijnsadvies

  • het in contact brengen met een aantal geschikte partijen om oplossingen te ontwikkelen.Blikopener en SSB vullen elkaar dus perfect aan! Daar waar Blikopener focust op vraagarticulatie gaat SSB een stapje verder en komen er effectief samenwerkingstrajecten tot stand tussen ondernemingen en hogescholen.