Expertise Hogescholen

Smart Services Bridge faciliteert innovaties binnen verschillende domeinen: Energie, Life sciences en gezondheid, Agrofood, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen en Logistiek.                        Howest, HZ University of Applied Sciences en VIVES stellen hierbij hun expertise ter beschikking van de ondernemingen.

Howest

Binnen SSB focust Howest op drie sterk opkomende domeinen: interactieve 3D-applicaties als VR en AR, artificiële intelligentie (A.I.) en data-engineering, en de interactie tussen mens en technologie. Dit vanuit de overtuiging dat knowhow rond die ontwikkelingen een must is om de vierde industriële revolutie met vertrouwen tegemoet te gaan, met anticipating the future als rode draad binnen dit alles.


De deelname van Howest aan SSB is niet meer dan logisch: de hogeschool heeft een lange geschiedenis van samenwerking voor onderzoek en innovatie met zowel grote internationale bedrijven als lokale kmo’s. Vandaag zijn de onderzoeksprojecten van Howest vraaggestuurd of in nauwe samenwerking met profit, social profit en non-profit, én hebben de onderzoeksclusters en innovatielabo’s een duidelijke focus op toegepast onderzoek .

VIVES

VIVES heeft kennis en knowhow in 6 expertisecentra. Via haar dienstverlening draagt de hogeschool haar inhoudelijke expertise uit naar externen.

  • Het expertisecentrum agro- en biotechnologie focust op vijf domeinen: biotechnologie, dier, groenmanagement, landbouw en voeding.
  • Business management helpt bedrijven en non-profit organisaties bij het oplossen van hun kennisvragen. De voornaamste focusdomeinen van het expertisecentrum zijn artificiële intelligentie, business en commerciële strategie, marketing en logistiek.
  • Het expertisecentrum onderwijsinnovatie werkt rond thema’s zoals STEM, digitaal leren, zorg & diversiteit,  cultuur & erfgoed. Het doel van de praktijkgerichte onderzoeken is het ontwikkelen van bruikbare leerstrategieën en methodieken die meteen in het werkveld toepasbaar zijn.
  • Smart Technologies focust op de domeinen automation en safety, bouw en renovatie, ecotechnologie, klimatisering en energie, kunststofverwerking, luchtvaart, netwerken in voertuigen, non-contact ultrageluid, ontwerp- en productietechnologie en zorg en technologie.
  • Het expertisecentrum sociale innovatie concentreert zich op vier brede thema's: duurzaam tewerkstellingsbeleid, lokaal sociaal beleid, maatschappij en jeugd en maatschappij en veiligheid
  • In het expertisecentrum zorginnovatie ontwikkelt VIVES praktijkgerichte kennis over de toepassing van nieuwe technologieën in de zorg.

HZ University of Applied Sciences

Binnen HZ University of Applied Sciences zijn onderwijs en praktijkgericht onderzoek nauw met elkaar verbonden. HZ onderscheidt zich op de expertisedomeinen Water, Energie en Vitaliteit. Deze expertisedomeinen sluiten aan bij het DNA van de provincie Zeeland en opereren onder het overkoepelende thema Duurzame Dynamische Delta.


Op alle drie de expertisedomeinen zijn lectoraten en onderzoeksgroepen ingericht.


Daarnaast participeert HZ op ieder van de expertisedomeinen in Centres of Expertise. Het onderzoek van HZ sluit aan bij de regionale maatschappelijke en economische agenda’s, de nationale topsectoren en het Europese onderzoekskader Horizon 2020.